SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné súťaže

Vyhlásenia a vyhodnotenia verejných súťaží a výberových konaní:

Označenie výzvy Termín predkladania Dátum zverejnenia výzvy Vyhodnotenie
Výzva na predloženie cenovej ponuky-zmeny a doplnky Územného plánu.doc 17.2.2014
12.00 hod.
30.01.2014 Záznam z vyhodnotenia_ponúk_UPN.doc
Výzva_na predloženie cenovej ponuky -štúdia uskutočniteľnosti rybníky.doc 27.3.2014
15.00 hod.
07.03.2014 Záznam z vyhodnotenia ponúk.doc
Výzva_na predloženie cenovej ponuky -externý dozor rybníky.doc 27.3.2014
15.00 hod.
07.03.2014 Záznam z vyhodnotenia ponúk.doc
Výzva_na predloženie cenovej ponuky drtic.doc 07.04.2014
15.00 hod.
23.03.2014 Záznam z vyhodnotenia ponúk.doc
Výzva na predkladaníe cenovej ponuky - "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hažín" 

22.07.2016

12.00 hod. 

02.07.2016 Záznam z vyhodnotenia ponúk.pdf
Výzva na predkladanie cenovej ponuky -Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín

25.01.2016

12.30 hod.

04.01.2016 Záznam z vyhodnotenia ponúk.pdf
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - "Hažín-Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne"

14.05.2020

12.00 hod.

04.05.2020 Záznam z vyhodnotenia ponúk.pdf
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - "Rekonštrukcia chodníkov obci - dokončenie prvej etapy"

10.06.2020

12.00 hod.

28.05.2020 Záznam z vyhodnotenia ponúk
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - „Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií  v obci Hažín“

10.06.2021

12.00 hod.

01.06.2021 Záznam z vyhodnotenia ponúk.pdf
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - "Komunitná prírodná záhrada"

07.10.2021

12.00 hod.

27.09.2021 Záznam z vyhodnotenia ponúk
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - " Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne"

16.12.2021

15.00 hod.

10.12.2021 Záznam z vyhodnotenia ponúk