SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Farnosti

V Hažíne stál už v stredoveku rímskokatolícky kostol. Prvá priama správa o ňom z roku 1374 ho charakterizuje ako filiálny, nie farský. Zasvätenie kostola nie je známe. Jeho výstavbu možno predpokladať od 12. do začiatku 14. storočia.

16. storočí sa aj do tejto oblasti zo severozápadu Slovenska šíri reformácia. Jej iniciátorom bola predovšetkým šľachta, nútila svojich poddaných k protestantizmu. Šľachta bola väčšinou maďarská alebo pomaďarčená, uprednostňovala kalvínske vierovyznanie a maďarských kazateľov.

V súčastnosti rímskokatolícky veriaci navštevujú farnosť Zalužice.

Webová stránka rímskokatolíckej farnosti 

http://www.zaluzicefarnost.sk/index.php

Hažín bol fíliou kalvínskej cirkvi v Michalovciach. Podľa dokladu z roku 1618 odvádzali veriaci platby maďarskému kazateľovi. V Michalovciach pôsobil súčasne aj slovenský kazateľ. Michalovská kalvínska farnosť jestvovala ešte začiatkom druhej polovice 17. storočia. Neskôr zanikla, keď Michalovčania prestúpili opäť na katolícku vieru. V prvej polovici 18. storočia sa sídlom kalvínskej farnosti stali Lúčky, ich fíliou bol aj Hažín. Malý Hažín bol fíliou kalvínskej cirkvi v Hnojnom.

Z roku 1669 máme doklad aj o pôsobení gréckokatolíckych kňazov v Hažíne. Ďalší doklad je z roku 1713. Predpokladá sa, že kázali v pôvodnom rímskokatolíckom kostole, na ktorého mieste bol roku 1786 postavený novší gréckokatolícky kostol.

Gréckokatolícky kostol

V obci je jedna nehnuteľná kultúrna pamiatka Gréckokatolícky kostol Nanebovstúpenie Pána. Je to pôvodne klasicistická stavba z roku 1786, obnovená novou vežou v derivátnych tvaroch staroruskej renesancie z roku 1886. Je to jednoloďová stavby so segmentovo uzatvoreným presbytériom a do priečelia vstavanou vežou. Priestory vnútorné sú skryté pruskými klenbami a klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. Fasády sú hladké s polkruhovo ukončenými oknami s profilovanou postrešnou rímsou, ktorá pokračuje ako kordónová na štítovom priečelí. Prefásadovaná horná časť veže sa uplatňuje nad strechou, je horizontálne členená kordónovými rímsami, slepou balustrádou a zakončená cibuľovitou prilbou s laternou a štyroma nárožnými vežičkami. Na objekte sa v poslednom období realizovali menšie údržby po zmene vlastníctva. Pripravuje sa reštaurovanie ikonostasu.
Duchovný gréckokatolíckej cirkvi v našej obci je ThDr. Bajužík Vlastimil PhD.

Webová stránka gréckokatolíckej farnosti:  

http://www.grkatza.sk

V roku 2010 obec Hažín vydala brožúrku o Grékokatolíckom chráme.

Pravoslávna cerkev

Pravoslávny veriaci slúžia svoje bohoslužby v novopostavenom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky.

V júni r.2008 sa novým duchovným správcom pravoslávnej obce stal jerej Mgr. Vasyľ Kuzmyk PhD. V obci ukončil svoje pôsobenie 31.12.2009. Novým duchovným správcom sa od januára 2010 stal Mgr. Ladislav Fedor.

1