SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  24. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  09. AUG 2024
  Piatok
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
HAŽÍN Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC 
HAŽÍN

Prvé písomné správy o obci sú v listine Jágerskej kapituly z roku 1336 a súvisí dedičných majetkov šľachtickej rodiny z Michaloviec. V tomto období bol Hažín rozsiahlou dedinou, ktorú tvorili dva sídliskové celky, nazvané Starý alebo Malý Hažín a Veľký Hažín. V roku 1337 došlo k ďalšej deľbe majetkov pánov z Michaloviec, kedy boli sídliskové časti dediny v listine uvedené ako Kostolný Hažín, Nekostolný Hažín a Starý Hažín.

Podoba obecného názvu Hažín sa ustálila v roku 1920. V 18. storočí pisári a kartografi uvádzali názov obce pod názvami Gészeny a Geszény. V nasledujúcom storočí pribudlo Hassín a Hažín. Chotárne názvy v latinke sa zachovali, vďaka kartografovmu prepisu znenia ľudového názvu, na historicky veľmi cennej katastrálnej mape z roku 1863.