SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Demografické údaje

VEKOVÉ ZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA SĆÍTANIA V ROKU 2011

obyvateľov spolu: 465

trvalo bývajúce obyvateľstvo 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
muži 13 11 11 15 25 16 12 17 12 22 17
ženy 9 11 7 13 22 19 21 17 12 20 20
spolu 22 22 18 28 47 35 3 34 24 42 37

 

trvalo bývajúce obyvateľstvo 55-59 60-64 65-69 70-74 85-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ nezistené
muži 16 11 9 7 3 0 1 0 0 0 0
ženy 12 17 13 16 4 6 7 1 0 0 0
spolu 28 28 22 23 7 6 8 1 0 0 0

NÁRODNOSŤ

trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu slovenský ukrajinský nezistený
465 424 1 40

NÁBOŽENSKÉ VYZNANIE

trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu rímsk. cirkev gréck. cirkev pravoslávna cirkev evanjelická cirkev augsburského vyznania reformovaná kresťanská cirkev náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia evanjelická cirkev metodistická
465 182 97 77 11 26 3 2

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝ JAZYK NA VEREJNOSTI

trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu slovensky český nemecký anglický ostatné nezistený
465 412 1 1 8 1 42

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu základné učňovské (bez maturity) stredné odborné (bez maturity) úplné stredné učňovské (s maturitou) úplné stredné odborné (s maturitou)
465 61 55 44 17 100

 

trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu úplné stredné všeobecné vyššie odborné VŠ bakalárske VŠ magisterské, inžinierske VŠ doktorantské bez vzdelania
465 32 9 15 60 4 62