SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

SamosprávaAdresa úradu:
Obecný úrad Hažín
č. 122
072 34 Zalužice

Starostka obce: Ing. Marianna ŠIMKOVÁ
Zamestnanci obce: Mgr. Martina Vargová
Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Marcela Koščová
Zástupkyňa starostky: Katarína Pallajová

IČO: 00325155

Bankové spojenie: PRIMA Banka a.s Slovensko
Číslo účtu: 423 301 3003/5600
IBAN:  SK 14 5600 0000 0042 3301 3003

Telefón:

E-mail:

Sme tu pre Vás - pracujeme pre každého občana. S každým problémom môže prísť občan na Obecný úrad, alebo nám môže napísať otázku, názor či pripomienku.