SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úspešné projekty

ROK 2021

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Košický samosprávny kraj Obec Komunitná prírodná záhrada          

ROK 2019

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Environmentálny fond Obec Hažín - Komunitné centrum - Stavebné úpravy
Ministerstvo vnútra SR Obec Šport ako prevencia

ROK 2018

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín
Ministerstvo životného prostredia SR Mikroregión Juh Šíravy Predchádzanie vzniku BRKO v Záujmovom združení spoločenstva obcí "Juh Šíravy"
Ministerstvo životného prostredia SR Obec Regenerácia verejného priestranstva
Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Odstránenie a asanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hažín
Ministerstvo vnútra SR Obec  Rozšírenie verejného osvetlenia a kamerového systému v obci Hažín

ROK 2017

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Ministerstvo vnútra SR Obec Budovanie vzťahov v Hažíne
Ministerstvo vnútra SR Obec Bezpečnosť seniorov

ROK 2016

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Košický samosprávny kraj Obec Deň obce

ROK 2015

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Ministerstvo vnútra SR Obec Hažín-viacúčelové ihrisko-II.etapa
Environmentálny fond  - POD Obec Hažín: Obnova verejného priestranstva v obci Hažín 
Environmentálny fond Obec ČOV  - Oprava čerpacej stanice a kanalizácie
Ministerstvo dopravy SR Obec Územný plán - zmeny a doplnky

ROK 2014

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Ministerstvo financií SR Obec Údržba Domu smútku
Ministerstvo vnútra SR Obec Hažín: Viacúčelové ihrisko

ROK 2013

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Karpatská nadácia Obec Záchrana kultúrneho dedičstva obce Hažín
Ministerstvo vnútra SR Obec Kamerový systém v obci Hažín

ROK 2012

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Environmentálny fond Obec Oprava ČOV Hažín
Environmentálny fond Obec Hažín - protipovodňová ochrana územia pred povodňami
Program obnovy dediny Obec Hažín: Urbanisticko - architektonická štúdia obnovy verejného priestranstva obce

ROK 2011

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Program cezhraničnej spolupráce ENPI- Obec Hažín EARTH - zvýšiť rastúce povedomie o životnom prostredí prostr. harmonizácie

ROK 2010

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Obec Rekonštrukcia obecných budov
Environmentálny fond Obec Prvá etapa rekonštrukcie ČOV
Program rozvoja vidieka Obec Rekonštrukcia a prístavba Kultúrneho domu
Mikrogrant Laborec - Uh Obec Miesto pre kultúrne vyžitie
Centrum pre filantropiu OZ ResetH Oddychová zóna