SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

09.01.2024 Podávanie priznania k dani z nehnuteľností - informácie

 09.01.2024

Týmto zverejňujeme nové tlačivá k podávaniu PRIZNANÍ K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ pre rok 2024.

Do 31. januára 2024 majú povinnosť podať daňové priznanie všetci, ktorí minulý rok v obci kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali, či dostali do daru alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. Priznanie k dani z nehnuteľností podávate aj vtedy ak ste v roku 2023 realizovali povolenú drobnú stavbu.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti teda podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

Podať daňové priznanie je potrebné v prípade nadobudnutia nových nehnuteľnosti, zmeny vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

Pre správne vyplnenie daňového priznania je dôležité uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách a najmä výmeru nehnuteľnosti. Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery.

Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, či v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať klasicky poštou, osobne na úrade počas úradných hodín alebo elektronicky.

 


Zoznam aktualít: