youtube
facebook

Aktuality

12.08.2022 Projekt podporený z KSK - Hažín – revitalizácia obce – Komunitná prírodná záhrada

 12.08.2022

Názov projektu: Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná záhrada

Cieľ projektu: Cieľom projektu je dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť. Osadením drobnej architektúry (stoly, lavičky, koše, informačná tabuľa) urobiť z revitalizovanej časti obce aj miesto pre oddych a relaxáciu a zároveň zvýšiť kvality života obyvateľov.

Výška dotácie2.500€

Výstupy: Udržateľnosť projektu je trvalá. Realizácia požiadavky bude mať nasledovné dlhodobé dopady: vytvorenie vhodnej oddychovej a rekreačnej plochy v areáli Komunitnej záhrady. Zvýši sa kvalita súčasných podmienok pre realizáciu rôznorodých športových aktivít v obci. Využiteľnosť plochy bude celoročná. Projekt je otvorený na pokračovanie, keďže plocha areálu je veľká. Vybudovaním oddychovej plochy očakávame prínosy nie len pre samotných obyvateľov ale aj pre obec. Vytvoríme vhodný, bezpečný, adekvátny priestor na oddych, zábavu a aktívne trávenie voľného času. Prínosom je podpora stretávania sa nielen detí ale aj samotných rodičov ,a tým podpora kreovania zdravých medziľudských vzťahov. Projektom

chceme osloviť čo najširšiu verejnosť. Prebudiť v nich spolupatričnosť a chuť podieľať sa, aj keď zadarmo, na veciach verejných. Spoločne s nimi zveľadiť našu obec. Spoločnou prácou a spoločne stráveným voľným časom prispieť na dobrú vec. Po skončení financovania z dotácie budeme naďalej udržovať celú plochu areálu pomocou dobrovoľníkov a budeme sa zapájať do výziev na získanie ďalších finančných zdrojov. Údržbu revitalizovaného verejného priestranstva bude zabezpečovať samospráva pravidelnou údržbou a starostlivosťou o čistotu priestoru a zeleň z rozpočtových prostriedkov obce. Osadením piknikových stolov, lavičiek, informačnej tabule chceme vytvoriť bezpečnú zónu oddychu. Naučiť nové generácie navštevovať tento areál, priviesť deti k športu a k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Projekt je realizovaný spolufinancovaním Košického samosprávneho kraja

Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá

Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist