youtube
facebook

Aktuality

12.08.2022 Projekt podporený z KSK - Hažín – revitalizácia obce – Komunitná prírodná záhrada

 12.08.2022

Názov projektu: Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná záhrada

Cieľ projektu: Cieľom projektu je dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť. Osadením drobnej architektúry (stoly, lavičky, koše, informačná tabuľa) urobiť z revitalizovanej časti obce aj miesto pre oddych a relaxáciu a zároveň zvýšiť kvality života obyvateľov.

Výška dotácie2.500€

Výstupy: Udržateľnosť projektu je trvalá. Realizácia požiadavky bude mať nasledovné dlhodobé dopady: vytvorenie vhodnej oddychovej a rekreačnej plochy v areáli Komunitnej záhrady. Zvýši sa kvalita súčasných podmienok pre realizáciu rôznorodých športových aktivít v obci. Využiteľnosť plochy bude celoročná. Projekt je otvorený na pokračovanie, keďže plocha areálu je veľká. Vybudovaním oddychovej plochy očakávame prínosy nie len pre samotných obyvateľov ale aj pre obec. Vytvoríme vhodný, bezpečný, adekvátny priestor na oddych, zábavu a aktívne trávenie voľného času. Prínosom je podpora stretávania sa nielen detí ale aj samotných rodičov ,a tým podpora kreovania zdravých medziľudských vzťahov. Projektom

chceme osloviť čo najširšiu verejnosť. Prebudiť v nich spolupatričnosť a chuť podieľať sa, aj keď zadarmo, na veciach verejných. Spoločne s nimi zveľadiť našu obec. Spoločnou prácou a spoločne stráveným voľným časom prispieť na dobrú vec. Po skončení financovania z dotácie budeme naďalej udržovať celú plochu areálu pomocou dobrovoľníkov a budeme sa zapájať do výziev na získanie ďalších finančných zdrojov. Údržbu revitalizovaného verejného priestranstva bude zabezpečovať samospráva pravidelnou údržbou a starostlivosťou o čistotu priestoru a zeleň z rozpočtových prostriedkov obce. Osadením piknikových stolov, lavičiek, informačnej tabule chceme vytvoriť bezpečnú zónu oddychu. Naučiť nové generácie navštevovať tento areál, priviesť deti k športu a k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Projekt je realizovaný spolufinancovaním Košického samosprávneho kraja

Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá

Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
Projekt KSK : Hažín - revitalizácia obce - Komunitná prírodná zá
12.9.2022 ZMENA TERMÍNU! Spoznaj svoj región na bicykli POZVÁNKA
17 / 08 / 2022

12.9.2022 ZMENA TERMÍNU! Spoznaj svoj región na bicykli POZVÁNKA

Týmto by sme vás radi srdečne pozvali na každoročné podujatie združenia OZ Medzi riekami a to 6. ročník cyklotúry „Spoznaj svoj región na bicykli“. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 15.09.2022 so štartom v obci Zemplínska Široká o 10:00 hod pri obecnom úrade. Pelotón bude ďalej smerovať trasou: Iňačovce, Čečehov, Hažín, Jovsa a cieľ bude opäť v obci Zemplínska Široká. Celková trasa je cca 50 km a ukončenie cyklotúry je predpokladaný na 16:00 hod.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist