youtube
facebook

Aktuality

04.04.2022 Registrácia ubytovania štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov

 04.04.2022

Vážení občania, 

upozorňujeme na ZMENU REGISTRÁCIE v zmysle novej právnej normy. V zmysle zákona č. 92/2022 Z. z. a nariadení vlády Slovenskej republiky č. 99/2022 Z. z.  a č. 100/2022 Z. z.  príspevok poskytuje a vypláca oprávnenej osobe obec za splnenia zákonných podmienok.

  • Obec zasiela ministerstvu prehľad o uplatnených príspevkoch do 15 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.
  • Oprávnená osoba (ten, kto žiada o príspevok) je povinná do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi  predložiť obci:
  1. Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi (ďalej len Zmluva)
  2. Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi (povinná príloha k Zmluve)
  3. Kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ (povinná príloha k Zmluve)
  4. Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca za konkrétny mesiac
  • Ministerstvo poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.
  • Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom.

V prípade potreby kontaktujte pracovníkov obecného úradu na tel. č. 056/64 712 87 alebo emailom:        obechazin@gmail.com

Dokumenty nájdete v skecii Úradná tabuľa: 

zmluva-odidenecx.docx

zmluva-cestne-vyhlaseniex.docx

výkaz oprávenej osoby FO.xlsx


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist