SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Denný stacionár

Obec Hažín v spolupráci s neziskovou organizáciou MERCI n. o. so sídlom v Trebišove, právoplatne zaregistrovanou na Okresnom úrade v Košiciach pod č. OVVS/2/2016 od 1. januára 2017 zriadila v priestoroch Komunitného  centra  Denný stacionár.

Cieľom Denného stacionára je poskytovať sociálne služby, ktoré rešpektujú individuálny prístup ku každému a sú poskytované na odbornej úrovni. Počas dňa v ňom nájdete všetky výhody sociálnych služieb zameraných na pomoc fyzickej osobe a večer odchádzate do svojich domovov. Ďalej vytára podmienky na aktívne trávenie voľného času, nadväzovanie nových kontaktov pod dohľadom zodpovedného personálu. Denne rozvíja samostatnosť svojich klientov a vytvára podmienky pre ich záľuby. Denný stacionár je určený práve ľuďom, ktorý potrebujú pomoc. Ďalším dôležitým faktorom v starobe je samota, to najhoršie čo môže človek v tejto etape života prežívať. Pocit menejcennosti, nepotrebnosti, či opustenosti. Vlastne to je jeden z dôvodov, pre ktorý vznikla myšlienka vytvorenia denného stacionára aj v našej obci. Aby nikto nikdy nebol sám, aby tí silnejší pomáhali slabším. Stretnúť známych, dodať jeden druhému silu, energiu, urobiť jeden druhého šťastným – to je to, čo dáva nášmu životu zmysel.

V Dennom stacionári sa poskytuje:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc fyzickej osobe
  • Sociálne poradenstvo (aj rodine klienta)
  • Sociálna rehabilitácia
  • Stravovanie
  • Pracovná terapia
  • Záujmová činnosť