SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

19.10.2008 POSVATENIE PRAVOSLÁVNEHO CHRÁMU

 19.10.2008

Posvätenie pravoslávneho chrámu v Hažíne

V nedeľu 19. októbra vladyka Juraj, biskup michalovský, za účasti duchovných michalovskej eparchie, posvätil nový pravoslávny chrám v Hažíne, ktorý je zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Tento deň bol významný aj pre hypodiakona Lukáša Nováčka, ktorý prijal z rúk vladyku Juraja prvý stupeň kňazskej služby a bol vysvätený na diakona.
Príprava na tento deň začala v sobotu večer posvätením vody a nových krížov, ktoré darovala rodina Pirčova z Hažína. Následne vladyka Juraj spolu so správcom PCO v Hažíne otcom Vasyľom Kuzmykom a otcom Michalom Džuganom slúžil veľkú večerňu s litiou.
Samotný deň posvätenia chrámu začal posvätením nového prestola a antiminsu. V úvode boli do prestola vložené ostatky – mošči svätého Parthenia Pankostasa. Po posvätení nového pravoslávneho chrámu v ňom vladyka Juraj spolu s duchovnými michalovskej pravoslávnej eparchie slúžil svätú liturgiu. Tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnilo veľké množstvo veriacich nielen z Hažína, ale aj z iných, blízkych či vzdialenejších farností. Slávnostnú atmosféru umocnilo aj posvätenie ikony Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorú napísal a daroval farnosti Hažín ikonopisec Mgr. Pavol Kochan, PhD. z Michaloviec, za čo mu srdečne ďakujeme.
V závere svätej liturgie udelil vladyka Juraj pochvalnú hramotu mitr. prot. Mikulášovi Sedlickému, predchádzajúcemu správcovi farnosti v Hažíne, pod vedením ktorého bol postavený tento pravoslávny chrám. Keďže otec Sedlický nebol prítomný na liturgii, hramotu prevzal súčasný správca farnosti, ktorý mu ju odovzdá. Pochvalnú hramotu získal aj kurátorský zbor PCO v Hažíne. Vladyka Juraj odovzdal otcovi Vasyľovi Kuzmykovi medailu svätého apoštola Pavla a farnosti odovzdal dar od pravoslávnej veriacej z Grécka – sestry Jelevferie – súpravu bohoslužobných predmetov a kadidlo. Na záver otec Vasyľ Kuzmyk vyjadril poďakovanie všemohúcemu Bohu za to, že požehnal výstavbu a posvätenie nášho nového chrámu, vladykovi Jurajovi a všetkým zúčastneným duchovným, otcovi Mikulášovi Sedlickému, ktorý nielen viedol, ale sám sa aktívne podieľal na výstavbe chrámu, obecnému úradu v Hažíne pod vedením pani starostky Ing. Marianny Šimkovej a v neposlednom rade všetkým sponzorom a dobrodincom chrámu. Svätej liturgie sa zúčastnili aj predstavitelia iných cirkví pôsobiacich na území obce Hažín.

Larisa Kuzmyková