youtube
facebook

Farnosti

 V Hažíne stál už v stredoveku rímskokatolícky kostol. Prvá priama správa o ňom z roku 1374 ho charakterizuje ako filiálny, nie farský. Zasvätenie kostola nie je známe. Jeho výstavbu možno predpokladať od 12. do začiatku 14. storočia.

V 16. storočí sa aj do tejto oblasti zo severozápadu Slovenska šíri reformácia. Jej iniciátorom bola predovšetkým šľachta, nútila svojich poddaných k protestantizmu. Šľachta bola väčšinou maďarská alebo pomaďarčená, uprednostňovala kalvínske vierovyznanie a maďarských kazateľov.

V súčastnosti rímskokatolícky veriaci navštevujú farnosť Zalužice.

Webová stránka rímskokatolíckej farnosti 

http://www.zaluzicefarnost.sk/index.php

Hažín bol fíliou kalvínskej cirkvi v Michalovciach. Podľa dokladu z roku 1618 odvádzali veriaci platby maďarskému kazateľovi. V Michalovciach pôsobil súčasne aj slovenský kazateľ. Michalovská kalvínska farnosť jestvovala ešte začiatkom druhej polovice 17. storočia. Neskôr zanikla, keď Michalovčania prestúpili opäť na katolícku vieru. V prvej polovici 18. storočia sa sídlom kalvínskej farnosti stali Lúčky, ich fíliou bol aj Hažín. Malý Hažín bol fíliou kalvínskej cirkvi v Hnojnom.

Z roku 1669 máme doklad aj o pôsobení gréckokatolíckych kňazov v Hažíne. Ďalší doklad je z roku 1713. Predpokladá sa, že kázali v pôvodnom rímskokatolíckom kostole, na ktorého mieste bol roku 1786 postavený novší gréckokatolícky kostol.

Gréckokatolícky kostol

V obci je jedna nehnuteľná kultúrna pamiatka Gréckokatolícky kostol Nanebovstúpenie Pána. Je to pôvodne klasicistická stavba z roku 1786, obnovená novou vežou v derivátnych tvaroch staroruskej renesancie z roku 1886. Je to jednoloďová stavby so segmentovo uzatvoreným presbytériom a do priečelia vstavanou vežou. Priestory vnútorné sú skryté pruskými klenbami a klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. Fasády sú hladké s polkruhovo ukončenými oknami s profilovanou postrešnou rímsou, ktorá pokračuje ako kordónová na štítovom priečelí. Prefásadovaná horná časť veže sa uplatňuje nad strechou, je horizontálne členená kordónovými rímsami, slepou balustrádou a zakončená cibuľovitou prilbou s laternou a štyroma nárožnými vežičkami. Na objekte sa v poslednom období realizovali menšie údržby po zmene vlastníctva. Pripravuje sa reštaurovanie ikonostasu.
Duchovný gréckokatolíckej cirkvi v našej obci je ThDr. Bajužík Vlastimil PhD.

Webová stránka gréckokatolíckej farnosti:  

http://www.grkatza.sk/

V roku 2010 obec Hažín vydala brožúrku o Grékokatolíckom chráme.

Pravoslávna cerkev

Pravoslávny veriaci slúžia svoje bohoslužby v novopostavenom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky.

V júni r.2008 sa novým duchovným správcom pravoslávnej obce stal jerej Mgr. Vasyľ Kuzmyk PhD. V obci ukončil svoje pôsobenie 31.12.2009. Novým duchovným správcom sa od januára 2010 stal Mgr. Ladislav Fedor.

Farnosť

Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist