youtube
facebook

Aktuality

11.10.2021 Projekt podporený z KSK -

 11.10.2021

Názov projektu: Komunitná prírodná záhrada

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí vytvorením kvalitného, moderného a bezpečného priestoru pre užitočné trávenie voľného času a zábavy. Dobudovať a rozšíriť infraštruktúru voľného času a občiansku vybavenosť.

Výška dotácie: 2.000€

Výstupy: Udržateľnosť projektu je trvalá. Hlavným kvalitatívnym výsledkom projektu bude zabezpečenie bezpečnosti detí pri hrách a dlhotrvajúca životnosť jednotlivých prvkov detského ihriska. Realizácia požiadavky bude mať nasledovné dlhodobé dopady: vytvorenie vhodnej športovej plochy pre športové aktivity deti a návštevníkov obce. Zvýši sa kvalita súčasných podmienok pre realizáciu rôznorodých športových aktivít v obci a zároveň sa posilní vzťah detí k prírode a jej ochrane. Využiteľnosť plochy bude celoročné. Projekt je otvorený na pokračovanie, keďže plocha areálu je veľká. Bude zhotovený prevádzkový poriadok. Za prevádzku a údržbu zariadenia bude určený zodpovedný správca. Po skončení financovania z dotácie budeme naďalej udržovať celú plochu areálu pomocou dobrovoľníkov a budeme sa zapájať do výziev na získanie ďalších finančných zdrojov. Slávnostne otvoríme ihrisko vyzdvihneme partnerov projektu, dobrovoľníkov, zabezpečíme program pre všetky deti, dospelých. Projekt pomôže aj k stretávaniu sa mamičiek, deti, otcov, starých rodičov, čím dôjde ku zlepšeniu medziľudských vzťahov.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja

Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada

Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada
Projekt KSK - Komunitná prírodná záhrada

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist