youtube
facebook

Aktuality

29.08.2015 Projekt Napojme sa

 29.08.2015

Projekt „NAPOJME SA“

V rámci nového projektu „Napojme sa“ ponúkame možnosť bezodplatnej (na náklady VVS, a.s.) realizácie vodovodných prípojok obyvateľom (domácnosti) týchto obcí: • Hažín

Stačí, ak sa záujemca dostaví v období od 28.8.2015 do 28.9.2015 na zákaznícke centrum VVS, a.s. a požiada o realizáciu vodovodnej prípojky.

Pri prijatí žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- preukaz totožnosti
- aktuálny list vlastníctva (postačuje aj z http://www.katasterportal.sk/kapor/)
- parcelný snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá sa má na verejný   vodovod napojiť (postačuje aj z http://www.katasterportal.sk/kapor/)
zjednodušený situačný náčrt vodovodnej prípojky (situácia v mierke 1:100 alebo 1:200 so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia   vodomernej šachty, siete verejného vodovodu, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.),
- splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením
čestné vyhlásenie v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom, resp. je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie vodovodnej   prípojky

2. podpísať:
žiadosť (pripojenie, zaevidovanie pripojenia)
zmluvu o realizácii vodovodnej prípojky
zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických   zrážok) verejnou kanalizáciou

Bližšie informácie vám poskytnú na zákazníckej linke a na zákazníckych centrách VVS, a.s.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist