youtube
facebook

Aktuality

10.10. 2008 Oznam

 10.10.2008

Výzva k udržiavateľom hrobov 

OZNAM – VÝZVA


Vážení občania,

vzhľadom k tomu, že podľa zákona č. 470/2005 Z. z. je každý nájomca (udržiavateľ) hrobového miesta povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu o prenájme hrobového miesta na obecnom úrade v Hažíne s prenajímateľom, obcou Hažín, zast. starostkou obce Ing. Mariannou Šimkovou, preto


ž i a d a m

všetkých udržiavateľov hrobov, aby tak urobili do 31.12.2008 na Obecnom úrade v Hažíne, kde je každý hrob zakreslený a označený číslom a menom (menami) zosnulých.
V prípade, ak sa staráte o viaceré hroby a chcete sa o nich starať aj naďalej, je potrebné uviesť aj tieto, alebo určiť ich udržiavateľov, ktorí sú tiež nájomcami.
Ak sa udržiavateľ hrobu neohlási, alebo nebude známy, správca t.j. obec dá hrobové miesto odstrániť po dobe uloženia.
Za každé hrobové miesto sa bude vyberať platba podľa platného cenníka za prepožičanie hrobového miesta, ktorú správca pohrebiska t.j. obec použije na náklady spojené so správou a údržbou pohrebiska ( kosenie a úprava zelene, vývoz odpadu, údržba a opravy domu smútku)

Za pochopenie ďakujem.


Ing. Marianna Šimková
starostka obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist