youtube
facebook

Starostka obce

Ing. Marianna ŠIMKOVÁ

Bydlisko: Hlavná ulica 66/61 Hažín

Telefón: 056/64 712 87

               0905 493 167

E-mail: starosta@hazin.sk

Politická príslušnosť: nezávislá

Volebné obdobie: ôsme 

Vzdelanie: vysokoškolské, Ekonomická univerzita

Rodinný stav: vydatá, matka dvoch detí

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Je to verejná funkcia. Právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobitné. Starostka zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist