youtube
facebook

Úspešné projekty

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY OBCE HAŽÍN

ROK 2021

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Košický samosprávny kraj Obec Komunitná prírodná záhrada          

ROK 2019

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Environmentálny fond Obec Hažín - Komunitné centrum - Stavebné úpravy
Ministerstvo vnútra SR Obec Šport ako prevencia

ROK 2018

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín
Ministerstvo životného prostredia SR Mikroregión Juh Šíravy Predchádzanie vzniku BRKO v Záujmovom združení spoločenstva obcí "Juh Šíravy"
Ministerstvo životného prostredia SR Obec Regenerácia verejného priestranstva
Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Odstránenie a asanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hažín
Ministerstvo vnútra SR Obec  Rozšírenie verejného osvetlenia a kamerového systému v obci Hažín

ROK 2017

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Ministerstvo vnútra SR Obec Budovanie vzťahov v Hažíne
Ministerstvo vnútra SR Obec Bezpečnosť seniorov

ROK 2016

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Košický samosprávny kraj Obec Deň obce

ROK 2015

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Ministerstvo vnútra SR Obec Hažín-viacúčelové ihrisko-II.etapa
Environmentálny fond  - POD Obec Hažín: Obnova verejného priestranstva v obci Hažín 
Environmentálny fond Obec ČOV  - Oprava čerpacej stanice a kanalizácie
Ministerstvo dopravy SR Obec Územný plán - zmeny a doplnky

ROK 2014

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Ministerstvo financií SR Obec Údržba Domu smútku
Ministerstvo vnútra SR Obec Hažín: Viacúčelové ihrisko

ROK 2013

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Karpatská nadácia Obec Záchrana kultúrneho dedičstva obce Hažín
Ministerstvo vnútra SR Obec Kamerový systém v obci Hažín

ROK 2012

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Environmentálny fond Obec Oprava ČOV Hažín
Environmentálny fond Obec Hažín - protipovodňová ochrana územia pred povodňami
Program obnovy dediny Obec Hažín: Urbanisticko - architektonická štúdia obnovy verejného priestranstva obce

ROK 2011

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Program cezhraničnej spolupráce ENPI- Obec Hažín EARTH - zvýšiť rastúce povedomie o životnom prostredí prostr. harmonizácie

ROK 2010

Poskytnutý grant Žiadateľ Účel
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Obec Rekonštrukcia obecných budov
Environmentálny fond Obec Prvá etapa rekonštrukcie ČOV
Program rozvoja vidieka Obec Rekonštrukcia a prístavba Kultúrneho domu
Mikrogrant Laborec - Uh Obec Miesto pre kultúrne vyžitie
Centrum pre filantropiu OZ ResetH Oddychová zóna

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist