youtube
facebook

Profil verejného obstarávateľa

Obec Hažín je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Ostrý Grúň na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Hažín v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

 1. zákazky nadlimitné,
 2. zákazky podlimitné,
 3. zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:

Obec Hažín

 Adresa:

072 34 Obecný úrad Hažín 122

 IČO:

00 325 155

 DIČ:

2020738819

 Banka:

Prima Banka

 Účet:

4233013003/5600

SK14 5600 0000 0042 3301 3003 

 Telefón:

056/64 712 87

sekretariát, podateľna

 Fax: 

056/64 712 87

 E-mail:

obechazin@gmail.com 

 Web:                     

www.hazin.sk

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    Úradné hodiny

    Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
    Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
    Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
    Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
    Piatok: 08:00 - 12:00

    Fotogaléria

    Kalendár

    Elektronické služby obce

    Zlatý ERB

    ROK 2018- 5. miesto

    Darujte im domov


    Anketa

    Počítadlo návštev

    TOPlist