youtube
facebook

Spoločenská rubika

*ROK 2018

Narodili sa:

1. Emma Šimonová, 23.03.2018, č.d. 131

2. Richard Pavliščák, 16.04.2018, č.d. 53

Zomreli:

1. Milan Horváth, 03.06.2018 vo veku nedožitých 62 rokov

Uzatvorili manželstvo:

1. Ing. Lea Popiková a Radoslav Pavliščák, 17.03.2018

2. Slávka Popovičová a Martin Boboš, 21.04.2018

3. Ladislav Špilko a Stanislava Mesarošová, 07.06.2018

Prisťahovali sa:

1. Slavko Stanko, č.d. 48

2. Silvia Stanková, č.d. 48

3. Alexandra Stanková, č.d. 48

4. Dávid Stanko, č.d. 48

5. Slávka Sirková, č.d. 134

6. Ján Sirka, č.d. 134

7. Pavol Sirka, č.d. 134

8. Alfréd Vasiľ, č.d. 70

9. Anna Vasiľová, č.d. 70

10. Martin Sirka, č.d. 134

11. Jakub Šimon, č.d. 131

Odsťahovali sa:

1. MVDr. Zuzana Tabišová, 22.01.2018

2. Anna Pingorová, 23.01.2018

3. Štefan Mitro ml., 03.04.2018

4. Slávka Popovičová, 02.05.2018


*ROK 2017

Narodili sa:

1. Nicol Terezková, 12.01.2017, č.d. 177

2. Sebastian Badžo, 22.03.2017, č.d. 0

3. Filip Gulík, 12.07.2017, č.d. 93

4. Karin Kononenko, 12.07.2017, č.d. 138

5. Teo Majling, 18.08.2017, č.d. 169

Zomreli:

1. Anna Hačková, 17.02.2017 vo veku nedožitých 93 rokov

2. Mária Mikulová, 28.02.2017 vo veku nedožitých 93 rokov

3. Irena Horváthová, 01.07.2017 vo veku 70 rokov

4. Zuzana Vasiľová, 04.08.2017 vo veku 85 rokov

5. Milan Kozenčák, 22.11.2017 vo veku 65 rokov

Uzatvorili manželstvo:

1. Dominik Plutko a Karina Velčíková, 09.09.2017

Prisťahovali sa:

1. Róbert Hricuta, č.d. 115

2. Bibiana Hricutová, č.d. 115

3. Róbert Hricuta, č.d. 115

4. Lenka Hricutová, č.d. 115

5. Gabriel Beňko, č.d. 109

6. Marta Beňková, č.d. 109

7. Marcela Beňková, č.d. 109

8. Drahotína Bongová, č.d. 164

9. Dana Majerská, č.d. 164

10. Renáta Krajňáková, č.d. 90

Odsťahovali sa:

1. Ing. Rastislav Šoltés, 11.01.2017

2. Silvia Kuševová, 26.01.2017

3. Hana Kuševová, 26.01.2017

4. Emil Pešta, 28.03.2017

5. Ľudmila Pirčová, 13.04.2017

6. Miroslav Juro, 29.05.2017

7. Monika Jurová, 29.05.2017

8. Miroslav Juro ml., 29.05.2017

9. Veronika Jurová, 29.05.2017

7. Ing. František Pallaj, 07.08.2017

8. PhD. Andrea Drozdová Hrdinská, 29.09.2017

9. Hugo Drozd, 29.09.2017

10. Ing. Michal Šoltés, 04.10.2017

11. Ing. Ružena Šoltésová, 04.10.2017


*ROK 2016

Narodili sa:

1. Ellie Šimková, 03.03.2016, č.d. 66

2. Karin Kubíková, 22.04.2016, č.d. 47

3. Kristína Kočišová, 01.07.2016, č.d. 25

4. Simona Parihuzová, 01.10.2016, č.d. 162

Zomreli:

1. Dezider Sulej, 19.03.2016, vo veku 67 rokov, č.d. 130

2. Ing. Štefan Želinský, 21.03.2016, vo veku 74 rokov, č.d. 165

3.Pavol Gavaj, 19.04.2016, vo veku 93 rokov, č.d. 106

4.Mária Činčárová, 01.05.2016, vo veku 87 rokov, č.d. 85

5.Anna Koščáková, 16.09.2016 vo veku 86 rokov, č.d. 156

Uzatvorili manželstvo:

1. Milan Šamudovský a Martina Šamudovská, 23.04.2016

2. Martin Rosol a Alena Adamová, 30.04.2016

3. Erik Kukrak a Bc. Erika Kováčová, 15.10.2016

Prisťahovali sa:

1. Martina Šamudovská, č.d. 59

2. Zdenka Gelatičová, č.d. 133

3. Peter Kostrej, č.d. 133

4. Ing. Daniel Terezka, č.d. 177

5. Bc. Mariana Tejgiová, č.d. 177

6. Nina Terezková, č.d. 177

7. Anna Vetráková, č.d. 168

8. Jakub Vetrák, č.d. 168

9. Eva Vetráková, č.d. 168

10.Štefan Vetrák, č.d. 168

11.Marek Kočiš, č.d. 113

Odsťahovali sa:

1. Mária Kukráková, 19.04.2016 

2. Erika Kukraková, 19.10.2016

3. Ing. Zuzana Uhliarová, 23.11.2016

4. Tomáš Uhliar, 23.11.2016

5. Matúš Uhliar, 23.11.2016

*ROK 2015

Narodili sa:

1. Patrik Piruch, 29.01.2015, č.d. 100

2. Daniela Ridzoňová, 28.07.2015, č.d. 158

3. Liliana Kontrová, 30.07.2015, č.d. 174

4. Andrea Gulíková, 04.10.2015, č.d. 93

Zomreli:

1. Jiří Čižmár, 22.01.2015 vo veku 65 rokov

2. Margita Rybnická, 30.01.2015 vo veku nedožitých 90 rokov

3. Milan Kukrák, 24.05.2015 vo veku 68 rokov

4. Juraj Buc, 25.06.2015 vo veku 60 rokov

Uzatvorili manželstvo:

1. Ondrej Gulík a Monika Hiráková, 11.04.2015

1Simona Kolesárová a Roman Javor, 03.10.2015

2. Michal Popik a Lucia Suchá, 28.11.2015

Prisťahovali sa:

1. Miroslav Chomič, č.d. 22

2. MUDr. Silvia Chomičová, č.d. 22

3. Adam Chomič, č.d. 22

4. Barbora Chomičová, č.d. 22

5.Anna Sulejová, č.d. 130

6.Milan Kubík, č.d. 47

7.Mgr. Rastislav Fedor, č.d. 116

8.MUDr. Alena Fedorová, č.d. 116

9.Tamara Fedorová, č.d. 116

10.Zara Fedorová, č.d. 116

11. Monika Gulíková, č.d. 93

Odsťahovali sa:

1.Kamila Peštová, 16.2.2015

2.Martin Rosol, 9.7.2015, č.d. 141

3.JUDr. Miriam Škamlová, 8.9.2015, č.d. 87

4.Mgr. Simona Javorová, 7.10.2015, č.d.76

5.Ing. Zuzana Vyšľanová, 8.10.2015, č.d.88

6.Alena Varodi, 28.10.2015, č.d.168

7.Marta Sabolová, 2.11.2015, č.d.164

8.Jaroslav Vasiľ ml., 27.11.2015, č.d. 30

9.Ing. Veronika Vasiľová, 27.11.2015, č.d. 30

10.Peter Vasiľ, 27.11.2015, č.d. 30

11.Mgr. Jana Sabolová, 30.11.2015, č.d. 164

12.Michael Sabol, 30.11.2015, č.d. 164

13.Alena Rimková, 30.11.2015, č.d. 168

*ROK 2014

Narodili sa:

1. Jakub Bojkun, 13.03.2014, č.d. 176
2. Matúš Uhliar, 27.04.2014, č.d. 82
3. Peter Vasiľ, 22.05.2014, č.d. 30
4. Tamara Parihuzová, 06.08.2014, č.d. 162
5. Hugo Drozd, 08.08.2014, č.d. 166
6. Hana Kuševová, 18.08.2014 č. d. 101

Zomreli:

1. Ľudmila Gernátová, 03.05.2014 vo veku 67 rokov
2. Anna Ivančová, 21.08.2014 vo veku 90 rokov
3. Dušan Sabol, 25.08.2013 vo veku 70 rokov
4. Ignác Trembuľák, 25.09.2014 vo veku 65 rokov
5. Gabriela Apiarová, 13.11.2014 vo veku 59 rokov
6. Anna Čižmárová, 18.11.2014 vo veku 62 rokov
7. Mária Bučková, 08.12.2014 vo veku 86 rokov
8. Anna Koszegiová, 13.12.2014 vo veku 79 rokov

Uzatvorili manželstvo:

1. Silvia Mitrová a Milan Kušev, 25.04.2014
2. Ing. Zuzana Pallajová a Peter Vyšlan, 04.10.2014

Prisťahovali sa:

1. Miroslav Juro, č. d. 115
2. Monika Jurová, č. d. 115
3. Miroslav Juro ml., č. d. 115
4. Veronika Jurová, č.d. 115
5. Ing. Tomáš Sopko, č.d. 118
6. Mgr. Marianna Sopková, č.d. 118
7. Šimon Sopko, č.d. 118
8. Ján Sopko, č.d. 118
9. Pavol Sopko, č.d. 118
10. Ľudmila Šamudovská, č.d. 59
11. Ing. Rastislav Smerek, č.d. 157
12. MUDr. Veronika Smereková, č.d. 157
13. Matúš Smerek, č.d. 157
14. Monika Smereková, č.d. 157
15. Jakub Bojkun, č.d. 176
16. Barbora Bojkunová, č.d. 176
17. Ema Bojkunová, č.d. 176
18. Daniela Piruch, č.d. 100
19. Marek Šimon, č.d. 131
20. Ján Varga ml., č.d. 15

Odsťahovali sa:

1. Pavol Gavaj ml., č.d. 106

*ROK 2013

Narodili sa:

1. Rastislav Kolarčík, 18.01.2013
2. Radka Romaňáková, 29.01.2013
3. Filip Šimko, 08.02.2013
4. Nela Lakyová, 08.03.2013
5. Alex Kononenko, 12.07.2013
6. Šarlota Hrdinská, 22.08.2013

Zomreli:

-

Uzatvorili manželstvo:

1. Mgr. Radka Popovičová a Milan Romaňák, 13.04.2013
2. Jana Vovolková a Ján Rosol, 12.10.2013
3. Ing. Ivana Pálešová, PhD. a Ing. Ján Vasiľ, 12.10.2013
4. Bc.Veronika Gondová a Jaroslav Vasiľ, 30.11.2013

Prisťahovali sa:

1. Agáta Balážová, 4.3.2013, č.d. 11
2. Andrea Fantazírová, 25.3.2013, č.d. 138
3. Sergej Kononenko, 3.4.2013, č.d. 138
4. Tetyana Ulynets, 13.5.2013, č.d. 146
5. Viktor Ulynets st., 29.5.2013, č.d. 146
6. Viktor Ulynets ml.,29.5.2013, č.d. 146
7. Martin Ulynets, 29.5.2013, č.d. 146
8. Ing. Vladimír Ondrej, 16.7.2013, č.d. 52
9. Mgr. Zlata Ondrejová, 16.7.2013, č.d. 52
10. Tibor Ondrej, 16.7.2013, č.d. 52
11. Róbert Mihaľko, 31.7.2013, č.d. 175
12. Bc. Jana Mihaľková, 31.7.2013, č.d. 175
13. Kristína Mihaľková, 31.7.2013, č.d. 175
14. Michal Mihaľko, 31.7.2013, č.d. 175
15. Ladislav Špilko, 19.11.2013, č.d. 114
16. Ladislav Špilko ml., 19.11.2013, č.d. 114
17. Marianna Špilková, 19.11.2013, č.d. 114
18. Michal Špilko, 19.11.2013, č.d. 114
19. Veronika Vasiľová, 13.12.2013, č.d. 30

Odsťahovali sa:

1. Jana Šepeľáková, 25.3.2013
2. Miroslava Ochraňová, 15.4.2013
3. Mgr. Radka Romaňáková, 25.4.2013
4. Radka Romanáková ml., 25.4.2013
5. Lenka Tatárová, 12.7.2013
6. Erik Kukrák, 7.8.2013
7. Jarmila Kukráková, 7.8.2013
8. Ján Varga ml., 4.9.2013
9. Bc. Vladimír Štefanič, 9.10.2013
10. Peter Kukrák st., 15.10.2013
11. Alexander Kukrák, 16.10.2013
12. Mária Mikulová, 16.10.2013
13. Ján Vasiľ, 21.10.2013
14.Anna Ivančová, 18.11.2013


*ROK 2012

Narodili sa:

1. František Činčár, 17.1.2012
2. Simon Schmidt, 8.3.2012
3. Michal Kontra, 16.10.2012
4. Marek Kočiš, 9.11.2012

Zomreli:

1. Libuša Štefaničová, 27.7.2012
2. Michal Šafin, 5.9.2012
3. Mária Čechová, 6.10.2012

Prisťahovali sa:

1. Zuzana Šamudovská, 29.2.2012
2. Lenka Tatárová, 7.8.2012
3. Zuzana Šimková, 18.12.2012

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist