youtube
facebook

Aktuality

11.03.2020 Oznam Gréckokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice

 11.03.2020

Drahí veriaci Gréckokatolíckej farnosti Hažín!

Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS z 10. 03. 2020, oznamujeme všetkým kňazom, že verejné bohoslužby sú zrušené v čase od 10. 03.2020 do 23. 03. 2020. V súvislosti s týmto informujeme veriacich o nasledovnom: 

1. Liturgický poriadok vo všetkých farnostiach bude zachovaný. Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v pôvodnom harmonograme za zatvorenými dverami chrámu. Začiatok bohoslužby v zatvorenom chráme bude oznámený zvonením chrámových zvonov. Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách alebo sledovaním prenosov bohoslužieb cez TV Logos, TV Lux, TV Zemplín, Rádio Lumen. 

2. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne, časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto ponúkame našim veriacim možnosť modliť sa tieto modlitby doma v rodinách. Texty bohoslužieb je možné nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk. 

3. Kňazov vo farnostiach prosíme, aby vhodne vybrali čas dňa, kedy bude chrám otvorený pre osobnú modlitbu mimo času bohoslužieb (vtedy bude chrám zatvorený). Čas, kedy bude chrám otvorený, môže byť príležitosťou pre svätú spoveď. 

4. Rodina ako domáca cirkev nech sa počas nasledujúcich dvoch nedieľ stretne k spoločnej modlitbe svätého ruženca, utierne, večierne, k čítaniu Svätého Písma tak, aby toto spoločenstvo domácej cirkvi (otec, mama, deti) mohli prijať Krista formou duchovného prijímania. Nedeľné liturgické texty možno nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk. Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu, či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.

5. Budúcu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku.

6. Plánovaná finančná zbierka 15.3.2020 na podporu Pútnického domu v Klokočove je odložená. Nový termín tejto zbierky ohlásime včas. 

7. Farské oznamy svojich farností sledujte na farských nástenkách alebo na farských internetových stránkach. 

Veríme, že tento zákaz neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, lež kríž tejto vírusovej choroby ešte viac zvýrazní našu odkázanosť na toho, ktorý za nás na kríži zomrel. 

Vkladáme vás pod ochranu Klokočovskej Bohorodičky a udeľujeme archijerejské požehnanie. 

vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup

vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor 

o. Vlastimil Bajužik , farár farnosti

Ďalšie informácie a čas jednotlivých vysielaných bohoslužieb nájdete na webovej stránke Gréckokatolíckej cirkvi - http://www.grkatza.sk/usmernenie-o-verejnych-bohosluzbach/

List otca duchovného nájdete v priloženej prílohe.


 
17.02.2021 Informácie o poukázaní 2% z daní pre OŠK Hažín
17 / 02 / 2021

17.02.2021 Informácie o poukázaní 2% z daní pre OŠK Hažín

V priebehu najbližších týždňov nám môžete poukázať 2% už Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Obecný športový klub Hažín v súlade so zákonom môže prijímať uvedené 2% a plánuje ich použiť na: rozvoj športu v obci zabezpečenie materiálno technického vybavenia realizáciu športov: futbal, tenis, volejbal, stolný tenis, nohejbal a iné


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist