youtube
facebook

Aktuality

01.02.2020 Projekt: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

 01.02.2020

Národný projekt: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekteTerénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk , vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské  zdroje www.esf.gov.sk .

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity seniorov.

• Zmluva o spolupráci číslo M20191213001

• Začiatok realizácie národného projektu : 01.02.2020

• Ukončenie realizácie národného projektu : 28.02.2021

30.04.2020 Zemetrasenia pri Zemplínskej Šírave dňa 24. 4. 2020 a 30.4.2020
30 / 04 / 2020

30.04.2020 Zemetrasenia pri Zemplínskej Šírave dňa 24. 4. 2020 a 30.4.2020

V priebehu jedného týždňa došlo pri Zemplínskej šírave k dvom zemetraseniam. K silnejšiemu otrasu došlo dňa 24. apríla 2020 o 1 hod 18 min LSEČ približne 1 km južne od Zemplínskej Šíravy medzi obcami Zalužice a Lúčky. Lokálne magnitúdo tohto otrasu bolo určené na 3,4. K druhému, slabšiemu otrasu došlo 30.4.2020 o 5 hod 59 min LSEČ 8 km severne od Michaloviec pri obci Nacina Ves. Lokálne magnitúdo tohto javu bolo určené na 2,3.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist