youtube
facebook

Aktuality

02.01.2020 Novoročný príhovor starostky obce

 02.01.2020

Vážení spoluobčania, milí HAŽÍNČANIA !

     Prihováram sa k Vám a pozdravujem Vás v prvých hodinách Nového roka 2020 v mene svojom, ako aj v mene poslancov OcZ.

Vo svojich rodinách a blízkom okolí sme si už stihli vzájomne blahoželať. Pri každom vinšovaní sme zdôrazňovali, aby sme boli zdraví a šťastní. A to je to najpodstatnejšie, čo človek k spokojnému životu potrebuje.

     Rok 2019 nám na jednej strane mnoho dal, avšak na strane druhej mnoho vzal. Sme bohatší o zážitky, vedomosti, skúsenosti a možno chudobnejší o niektoré naše sny, o niektorých našich blízkych, priateľov a spoluobčanov, ktorí nás navždy opustili.

     Každý nový rok nás núti zamýšľať sa, či sme splnili všetky plány a predsavzatia z roka predchádzajúceho. Spolu s poslancami OcZ sa snažíme riadiť život a rozvoj našej obce premysleným spôsobom, cestou schváleného územného plánu a plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja a tieto dokumenty majú na zreteli ďalšie napredovanie a tým aj spokojnosť občanov.

Vážení spoluobčania,

     ďakujem Vám za pomoc a spoluprácu v uplynulom roku, ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľaďovaniu a zviditeľňovaniu našej obce, šíreniu jej dobrého mena, obohateniu jej kultúrneho, duchovného, športového a spoločenského života.

     Želám Vám všetkým v roku 2020 veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, aby ste stretávali len milých a usmievavých ľudí, aby ste pocítili lásku svojho okolia, necítili sa nikdy osamelými a opustenými.

     Našej obci želám, aby sa rozvíjala nielen po materiálnej stránke, ale aby sme skvalitňovali a rozvíjali naše vzájomné vzťahy a cez ne robili náš život krajším.

          Majme sa radi, aby sa nám v našej peknej obci dobre žilo !

              Šťastný a úspešný Nový rok 2020, milí HAŽÍNČANIA !


17.02.2021 Informácie o poukázaní 2% z daní pre OŠK Hažín
17 / 02 / 2021

17.02.2021 Informácie o poukázaní 2% z daní pre OŠK Hažín

V priebehu najbližších týždňov nám môžete poukázať 2% už Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Obecný športový klub Hažín v súlade so zákonom môže prijímať uvedené 2% a plánuje ich použiť na: rozvoj športu v obci zabezpečenie materiálno technického vybavenia realizáciu športov: futbal, tenis, volejbal, stolný tenis, nohejbal a iné


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist