youtube
facebook

Aktuality

02.01.2020 Novoročný príhovor starostky obce

 02.01.2020

Vážení spoluobčania, milí HAŽÍNČANIA !

     Prihováram sa k Vám a pozdravujem Vás v prvých hodinách Nového roka 2020 v mene svojom, ako aj v mene poslancov OcZ.

Vo svojich rodinách a blízkom okolí sme si už stihli vzájomne blahoželať. Pri každom vinšovaní sme zdôrazňovali, aby sme boli zdraví a šťastní. A to je to najpodstatnejšie, čo človek k spokojnému životu potrebuje.

     Rok 2019 nám na jednej strane mnoho dal, avšak na strane druhej mnoho vzal. Sme bohatší o zážitky, vedomosti, skúsenosti a možno chudobnejší o niektoré naše sny, o niektorých našich blízkych, priateľov a spoluobčanov, ktorí nás navždy opustili.

     Každý nový rok nás núti zamýšľať sa, či sme splnili všetky plány a predsavzatia z roka predchádzajúceho. Spolu s poslancami OcZ sa snažíme riadiť život a rozvoj našej obce premysleným spôsobom, cestou schváleného územného plánu a plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja a tieto dokumenty majú na zreteli ďalšie napredovanie a tým aj spokojnosť občanov.

Vážení spoluobčania,

     ďakujem Vám za pomoc a spoluprácu v uplynulom roku, ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľaďovaniu a zviditeľňovaniu našej obce, šíreniu jej dobrého mena, obohateniu jej kultúrneho, duchovného, športového a spoločenského života.

     Želám Vám všetkým v roku 2020 veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, aby ste stretávali len milých a usmievavých ľudí, aby ste pocítili lásku svojho okolia, necítili sa nikdy osamelými a opustenými.

     Našej obci želám, aby sa rozvíjala nielen po materiálnej stránke, ale aby sme skvalitňovali a rozvíjali naše vzájomné vzťahy a cez ne robili náš život krajším.

          Majme sa radi, aby sa nám v našej peknej obci dobre žilo !

              Šťastný a úspešný Nový rok 2020, milí HAŽÍNČANIA !


06.11.2020 2. kolo testovania
06 / 11 / 2020

06.11.2020 2. kolo testovania

Dávame do pozornosti, že opätovné testovanie sa uskutoční v dňoch od 07.11.2020 do 08.11.2020 v čase od 08:00 do 20:00 hod. v Kultúrnom dome. Prestávky budú v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod a od 17.00 do 17.30 hod. So sebou si prineste občiansky preukaz a deti preukaz poistenca. Obec neurčuje testovanie občanov podľa abecedy, je možné prísť v ľubovoľnom čase.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist