youtube
facebook

Aktuality

31.07.2019 Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové miesto

 31.07.2019

Obec Hažín, ako prevádzkovateľ pohrebiska oznamuje, že v zmysle zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. a platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 2/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko  právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Každé hrobové miesto preto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za prenájom. Upozorňujeme príbuzných, že obec, ako prevádzkovateľ pohrebiska, za podmienok stanovených zákonom, má právo zrušiť hrobové miesto, ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu.

Preto vyzývame nájomcov hrobových miest, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, t.j. nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na hrobové miesta svojich príbuzných, alebo skončila jej 10 ročná platnosť,  aby tak učinili najneskôr do konca novembra 2019.

Nájomné zmluvy na hrobové miesto sa uzatvárajú na Obecnom úrade počas úradných hodín.

V zmysle VZN č. 2/2016 je nájomné za hrobové miesto stanovené takto:

- za jeden hrob 10 € na 10 rokov

- za dvojhrob vedľa seba 20 € na 10 rokov

- za dvojhrob nad sebou 15 € na 10 rokov

- za trojhrob 30 € na 10 rokov

- za detský hrob 5 € na 10 rokov

30.04.2020 Zemetrasenia pri Zemplínskej Šírave dňa 24. 4. 2020 a 30.4.2020
30 / 04 / 2020

30.04.2020 Zemetrasenia pri Zemplínskej Šírave dňa 24. 4. 2020 a 30.4.2020

V priebehu jedného týždňa došlo pri Zemplínskej šírave k dvom zemetraseniam. K silnejšiemu otrasu došlo dňa 24. apríla 2020 o 1 hod 18 min LSEČ približne 1 km južne od Zemplínskej Šíravy medzi obcami Zalužice a Lúčky. Lokálne magnitúdo tohto otrasu bolo určené na 3,4. K druhému, slabšiemu otrasu došlo 30.4.2020 o 5 hod 59 min LSEČ 8 km severne od Michaloviec pri obci Nacina Ves. Lokálne magnitúdo tohto javu bolo určené na 2,3.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist