youtube
facebook

Aktuality

02.01.2018 Novoročný príhovor a foto ohňostroja

 02.01.2018

 Vážení spoluobčania, milí Hažínčania,

po odbití polnočných zvonov a obrátení listov kalendára, vstupujeme do nového roka. Naplnení očakávaniami a dávkou nostalgie zamyslenia nad odchádzajúcim rokom, ako keby poučení a múdrejší vstupujeme do ďalšieho obdobia.

Pri absencii magického čara príchodu nového roka, by išlo o rovnaký deň ako každý iný...    Pre nás ľudí je to však deň, keď si viac ako inokedy sústreďujeme myšlienky a otázniky nad sebou, svojím okolím, nad svojím životom, bilancujeme svoje úspechy, či neúspechy a dávame si nové záväzky a predsavzatia.

Dovoľte mi, aby som sa aj ja aspoň krátkym príhovorom,  podelila o niektoré svoje dojmy z môjho pôsobenia ako starostky obce Hažín.

Svoju dvojročnú funkciu vo vedení našej dediny hodnotím  veľmi pozitívne. Potešili ma hlavne čiastočné úspechy a dobre nasmerované projekty na mape rozvoja obce, ale rovnako pozitívne hodnotím postoj ľudí k nám, voleným zástupcom.

Naučili sme sa byť trpezliví, nie sme presýtení očakávaniami a zmenami, ktoré nejde vykonať od večera do rána. Vytvárame si pôsobisko pre nás, s odkazom na ďalšie generácie a to si vyžaduje dôkladné plánovanie s maximálnou podporou a účasťou občanov.

Naše rozvojové aktivity si vyžadujú neustálu komunikáciu, organizované rozhodnutia a tým znižovanie rizika robiť chyby, ktoré by mali negatívne dopady a zase nás len budú stáť nesmierne množstvo času.

Otvorenosť a stála komunikácia s miestnymi obyvateľmi je preto veľmi významná. Podporujme sa navzájom, buďme k sebe otvorení, vážme si jeden druhého, berme život ako dar a šírme okolo seba radosť a úsmev, lebo s úsmevom je život vždy krajší.

Ďakujem všetkým, ktorí v uplynulom roku 2017 svojou ochotou, prácou a snahou prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu našej obce, členom miestnych  organizácií a združení, ktorí svojou aktivitou pomáhajú vytvárať lepšie podmienky pre nás všetkých.

Milí spoluobčania, prajem Vám v mene svojom , v mene poslancov obecného zastupiteľstva a  zamestnancov Obecného úradu Hažín, pevné zdravie, šťastie, lásku, vzájomné porozumenie, nech sa Vám splnia všetky sny a ciele, ktoré ste si predsavzali.

Úspešný nový rok 2018, milí Hažínčania !

Ohňostroj na nový rok 2018

Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018
Ohňostroj na nový rok 2018

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist