youtube
facebook

Aktuality

05.01.2016 Ohňostroj 2016 (foto a video) a novoročný príhovor

 05.01.2016

 Vážení spoluobčania !

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2016 chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. A zároveň si dnes pripomíname aj výročie vzniku Slovenskej republiky.

Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné.

A na tomto dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ktoré jej dnešná hektická doba prinášala , tešila sa však aj z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj Vy, občania, ste prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa urobilo pre zlepšenie a skvalitnenie života  občanov, všetkých nás, ktorí v tejto obci žijeme.

A verím, že s Vašou pomocou  a poslancov obecného zastupiteľstva vyriešime nejeden problém, ktorý nám život v našej obci prinesie. Nechcem sa v tomto príhovore dotýkať jednotlivých akcií, ktoré sme v obci v minulom roku uskutočnili, toto všetko musíte posúdiť Vy, občania. Nie vždy je situácia ľahká – v spoločnosti, v dedine či v rodine, niekedy si myslíme, že sme urobili pre danú vec všetko, ale nakoniec sa stretáme i s nepochopením a nevôľou, ale i takéto veci prináša bežný život.

Dnes však bilancujeme a zamýšľame sa nad vecami, ktoré sa stávajú postupne minulosťou, a rovnako i zvedavo hľadíme dopredu, na dni, ktoré sú pred nami a zamýšľame sa nad tým, čo všetko je ešte potrebné urobiť. V marci nás čakajú parlamentné voľby, verím ,že sa ich zúčastnite čo v najväčšom počte a svojím hlasom rozhodnete. Chcem veriť, že výsledok volieb bude pozitívnym prínosom nielen pre celú spoločnosť , ale aj pre našu obec. Som presvedčená ,že každý z Vás má politických šarvátok a samotnej politiky dosť a chce naozaj riešiť svoje problémy, ktoré ho súčasnosti trápia.

Rok 2016 je pre našu obec zvlášť významný, oslávime 680. výročie prvej písomnej zmienky. Máme naplánované aj nie malé úlohy. Podali sme žiadosť na výmenu strechy na KC, zariadenie priestorov pre členov Jednoty dôchodcov, výstavbu zberného dvora vrátane traktora, ale  hlavne rekonštrukciu chodníkov, teda určitých úsekov, nakoľko sme odkázaní na výšku dotácii.  Samozrejme, okrem týchto akcii budeme robiť i ďalšie činnosti, ktoré si vyžiadajú bežné potreby obce. Ešte veľa vecí je potrebné v našej obci vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Ale zase na druhej strane je treba sa do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne financií zvládnuť. Mojím osobným želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi obce. Vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu.

Chcela by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať , členom všetkých spoločenských organizácií v obci,  poslancom OZ ako aj jednotlivcom a všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu našej obce.

V Novom roku Vám v mene svojom,  pracovníkov OcÚ a všetkých poslancov obecného zastupiteľstva , prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech nás v našej dedine nezaťaží nezamestnanosť a nedostatok, nech nám prinášajú radosť a šťastie naše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti našich najbližších.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

V závere Vám želám príjemný zvyšok prvého novoročného dňa a hlavne prijmite naše pozvanie na novoročný ohňostroj a prípitok na úspešný každý deň v roku 2016 !

Ohňostroj na Nový rok 2016

Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
Ohňostroj na Nový rok 2016
05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín
05 / 02 / 2020

05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín

V priebehu najbližších týždňov nám môžete poukázať 2% už Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Obecný športový klub Hažín v súlade so zákonom môže prijímať uvedené 2% a plánuje ich použiť na: rozvoj športu v obci zabezpečenie materiálno technického vybavenia realizáciu športov: futbal, tenis, volejbal, stolný tenis, nohejbal a iné


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist