youtube
facebook

Aktuality

17.12.2015 Oznámenie o poplatkoch za komunálny odpad v roku 2016

 17.12.2015

Vážení občania,

dovoľte, aby sme Vás oboznámili s VZN č.1/2015 o poplatku za tuhý komunálny odpad (TKO) na rok 2016. Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN č. 34/2015, ktorým sa zvyšuje poplatok za komunálny odpad (TKO)

·        na 0,033 € za osobu a kalendárny deň t. j. 12,00 € pre fyzickú osobu a kalendárny rok, ktorá užíva Kuka nádobu s objemom 120 litrov

·        na 0,180€ za kalendárny deň t.j. 66€/rok pre právnickú osobu/podnikateľa

·        0,066€ za osobu a kalendárny deň t. j. 24,00 € za fyzickú osobu a kalendárny rok, ktorá užíva Kuka nádobu s objemom 240 litrov

·        Poplatníci, ktorí v obci vlastnia nehnuteľnosť, ale ju nevyužívajú na trvalé bývanie, t.j. rekreačné domy, chalupy... uhradia poplatok vo výške 6€ a obdržia označené vrecia na komunálny odpad v počte 3ks/rok.

Poplatok za komunálny odpad bolo nutné zvýšiť hlavne z toho dôvodu, že obec každý rok dopláca vysokú čiastku za vývoz TKO. Množstvo vyprodukovaného odpadu sa každoročne zvyšuje aj v našej obci, a preto rastú aj náklady na jeho vývoz a likvidáciu.  Ak budeme dôkladne separovať, znížime i jeho množstvo a spoločné výdavky, nakoľko za vývoz separovaného odpadu sa neplatí.

Na vývoz TKO bude slúžiť iba KUKA  nádoba, alebo jednorázové červené vrecia označené logom firmy.  Komunálny odpad, ktorý nebude uložený v tomto označenom vreci, alebo v odpadovej nádobe,   Vám spoločnosť Fúra NEVYVEZIE. Občania môžu tieto vrecia naplnené komunálnym odpadom v ktorýkoľvek vývozný deň v priebehu roka vyložiť ku svojej KUKA nádobe. Vrecia, alebo nádobu TKO  máte možnosť si kedykoľvek v priebehu roka zakúpiť na OcÚ.

 Po zaplatení poplatku za vývoz TKO na rok 2016 dostanete jednorázovú NÁLEPKU z bezpečnostnej fólie, ktorú je potrebné nalepiť na viditeľné miesto nádoby. Od 01.04.2016 bude firma Fúra vyvážať iba nádoby označené NÁLEPKOU!!!  (to znamená  iba tie KUKA nádoby, ktoré sú vyplatené)

 Separovaný odpad sa bude i naďalej zbierať v igelitových vreciach, ktoré vám pracovníci firmy Fúra po vyprázdnení vrátia späť.

 Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali aj zásady zberu a triedenia separovaného zberu v Harmonograme zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností na rok 2016. V prípade nejasností sa môžete informovať na tel. čísle spoločnosti Fúra s.r.o. 055/6760132 .

                                                                         Ing. Marianna Šimková, starostka obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist