youtube
facebook

Aktuality

30.01.2014 Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta

 30.01.2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č.430/2013 Z.z. Voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania voľby na sobotu 15. marca 2014 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Ak ani jeden  z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29.marca 2014 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej republiky. Občania volia v deň voľby podľa miesta trvalého pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miestnostiach.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá obec Hažín na jeho žiadosť voličský preukaz.

Volič je povinný pred hlasovaním preukázať sa preukazom totožnosti.

Obec Hažín pre tieto voľby vytvorila okrsok:

Okrsok č.1 : Volebná miestnosť Kultúrny dom Hažín


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist