youtube
facebook

Aktuality

13.01.2014 Miestne dane a poplatky na rok 2014

 13.01.2014

Január je termín, keď si aj občania musia splniť  svoju zákonnú povinnosť voči obci. Všeobecne záväzné nariadenia k dani z nehnuteľnosti a poplatkom, upravujúce sadzby dane a poplatku, sa  nemenia. Avšak tí občania, ktorí sa v priebehu roka 2013 stali vlastníkmi nehnuteľnosti, sú povinní do 31.1.2014 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj občania, ktorí sa stali v priebehu roka majiteľmi psa. Občan je povinný podať daňové  priznanie aj v prípade, že mu daňová povinnosť v priebehu uplynulého roka zanikla (napríklad tým, že nehnuteľnosť predal, psa predal alebo daroval a podobne).

Tlačivá k podaniu daňového priznania nájdete tu: 

priznanie_k_DZN - FO   

potvrdenie_o_podani_priznania

priznanie_k DZN - PO

poucenie_na_vyplnenie_dzn

ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 50%, v prípade že ide: 
a/ o študenta na strednej a vysokej škole (potvrdenie o návšteve školy) 
b/ že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
(doklad o prechodnom pobyte, doklad o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu) 
 c/ o občana zamestnaného v inom meste (pracujúci na týždňovkách alebo dlhšie obdobie) 
Pričom pre body a, b, c, platí, že musia predložiť potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo územia obce, resp. v zahraničí, potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení poplatku, pracovnú zmluva, nájomnú zmluva , potvrdenie ubytovacieho zariadenia, potvrdenie zariadenia sociálnych služieb), 
Predložené doklady musia byť na Obecný úrad doručené  najneskôr do 31.januára 2014.
V prípade, že potvrdenie zo zahraničia nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné s dokladom predložiť aj ich preklad. 
05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín
05 / 02 / 2020

05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín

V priebehu najbližších týždňov nám môžete poukázať 2% už Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Obecný športový klub Hažín v súlade so zákonom môže prijímať uvedené 2% a plánuje ich použiť na: rozvoj športu v obci zabezpečenie materiálno technického vybavenia realizáciu športov: futbal, tenis, volejbal, stolný tenis, nohejbal a iné


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist