youtube
facebook

Aktuality

24.1.2013 Nové tlačivá k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje

 24.01.2013


Dňa 1.1.2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Na základe tejto novely je každý daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje už na novom tlačive, pokiaľ sa zmenili majetkové a iné pomery.

DAŇ ZA PSA  - 7,- € - NEPLATÍTE DO 31.1.2013, ALE V TERMÍNE, KTORÝ VÁM URČÍ SPRÁVCA DANE V DORUČENOM ROZHODNUTÍ.

Medzi najvýraznejšie zmeny, ktoré zaviedla novela zákona o miestnych daniach a poplatkoch patrí napr. zavedenie jedného spoločného priznania k štyrom miestnym daniam, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie, zavedenie tzv. čiastkového daňové priznania v prípade zmien daňovej povinnosti oproti minulému obdobiu, zrušenie povinnosti výpočtu dane daňovníkom v daňovom priznaní, zníženie stropu sadzieb dane z nehnuteľností, možnosť podať dodatočné a opravné daňové priznanie a pod. Priložené súbory obsahujú vzory tlačív pre priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,  k dani za nevýherné hracie automaty platné od 1.12.2012:

FYZICKÉ OSOBY:

Príloha č.1 (FYZICKÉ OSOBY) - priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podani priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje

PRÁVNICKÉ OSOBY:

Príloha č. 2 (PRÁVNICKÉ OSOBY) - priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podani priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hažín č. 1/2012

DISKUSIA K ČLÁNKU:

Pridať príspevok

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist