youtube
facebook

Aktuality

2.10.2012 Zmeny správnych poplatkov od 1.10.2012

 02.10.2012

Od 1.10.2012  prišlo k zmene správnych poplatkov.


-  osvedčenie podpisu na trojnásobok pôvodnej sumy z 50 centov na pol druha eura.

-  na štyri eurá stúpol poplatok za výpis z registra trestov

- viac zaplatia tí, ktorí si budú stavať väčšie nehnuteľnosti. 

- za žiadosť o stavebné povolenie pri rodinnom dome bol doteraz jednotný poplatok 33 eur, po novom sa správny poplatok vypočíta podľa obstavaného priestoru.Pri dome do 600 kubických metrov ostal poplatok 33 eur, za každých začatých 100 kubických metrov sa zvýši o 20 eur
- neplatilo sa za menšie rekonštrukcie či opravy, pri ktorých stačí stavebnému úradu oznámiť úpravy. Teraz sa  platí  desať eur.

-  za návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa platilo podľa nákladov stavby od 16,50 do 99,50 eura, po novom to bude podobne ako pri stavebnom povolení podľa obstavaného priestoru. Pri domoch do 600 kubických metrov bude poplatok 16,50 eura, za každých ďalších 100 metrov sa poplatok zvýši o desať eur. Inak sa budú poplatky počítať aj pri rekreačných nehnuteľnostiach, a to tak pri stavebnom povolení, ako aj pri kolaudácii.

- nové sú poplatky pri dodatočných povoleniach, kde sa sadzba zdvihne z dvojnásobku na trojnásobok základnej sumy bežného povolenia.

- zmena  dokončenej stavby rodinných domov či chát, kde sa poplatok zmení z 23 na 100 eur.

-  povolenie na zmenu užívania stavby – zo 16,50 sa zdvihne na 30 eur.

-  spoplatnené sú aj všetky stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce, a to sumou 10 eur. Ide napríklad o prestavbu bytového jadra, výstavbu priečky v byte alebo podľa použitého systému aj zasklenie balkóna.

- kolky sa budú používať až do septembra 2014.
 
Prehľad nových poplatkov (výber)

                                                                                                             Starý poplatok/Nový poplatok

Rodina
Výpis z matriky, s výnimkou prvého výpisu z knihy narodení, manželstiev a úmrtí 1,50 eura/5 eur
Zmena mena alebo priezviska (ak nejde o meno maloletých detí ani o hanlivé či neosobné meno) 99,50 eura/100 eur
Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom SR 165,50 eura/250 eur
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 16,50 eura/25 eur

Sociálne
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb 0/66 eur
Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb 0/33 eur

Reklama
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia do 15 m2 49,50 eura/60 eur,  od 15 do 40 m2 49,50 eura/200 eur, nad 40 m2 49,50 eura/430 eur

Iné
Výpis z registra trestov a odpis registra trestov 3 eurá/4 eurá

Kataster nehnuteľností
Poplatok za urýchlený vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní 265,50 eura/266 eur
Poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, ak bol podaný návrh elektronicky 130 eur/133 eur

Stavba
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre právnické osoby 16,50 eura/100 eur
Žiadosť o stavebné povolenie: na stavbu rodinného domu do 600 m3 33 eur/33 eur, za každých ďalších začatých 100 m3 0/20 eur
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bytového domu do 3000 m3 66 eur/750 eur, za každých začatých 1000 m3  0/250 eur
Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu 23 eur/100 eur,
bytového domu 23 eur/750 eur
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže 23 eur/30 eur
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby 16,50 eura/30 eur
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 6,50 eura/16,50 eura, pre právnickú osobu 6,50 eura/200 eura.

Občan a štát
Udelenie štátneho občianstva SR starším ako 18 rokov/Zrušenie štátneho občianstva SR 663,50 eura/700 eur
Udelenie občianstva SR od 15 do 18 rokov 132,50 eura/150 eur
Zrušenie občianstva SR od 15 do 18 rokov 331,50 eura/350 eur
Udelenie občianstva SR do 15 rokov 99,50 eur/100 eur
Zrušenie občianstva SR do 15 rokov 165,50 eura/200 eur
Zrušenie občianstva SR pri udelení občianstva ČR 16,50 eura/20 eur

 Poľovníctvo a les, pôda
Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva, zmena stanov alebo údajov zapísaných v registri 16,50 eur/65 eur
Výmaz z registra pozemkových spoločenstiev 16,50 eur/35 eur
Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru 99,50 eura/200 eur
Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru 66 eur/100 eur
Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky 6,50 eura/50 eur

Auto
Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel s výkonom motora doteraz 33 eur/
po novom: 
do 80 kW 33,  od 80 do 86 kW  167,  od 86 do 92 kW 217,  od 92 do 98 kW 267,  od 98 do 104 kW  327, od 104 do 110 kW  397, od 110 do 121 kW 477,  od 121 do 132 kW  657,  od 132 do 143 kW 787,  od 143 do 154 kW 957,  od 154 do 165 kW 1157,  od 165 do 176 kW  1397, od 176 do 202 kW  1697,  od 202 do 228 kW 2047,  od 228 do 254 kW 2467,  nad 254 kW 2997 eur.
Poplatok sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, ak je držiteľom preukazu osoba ZŤP.
Súdne poplatky
Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 66 eur/70 eur
Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o priestupku na základe žaloby 0/35 eur
Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, ktorým bola uložená sankcia za iný správny delikt alebo určená daň, alebo clo... 0/70 eur a 1% z výšky uloženej pokuty určenej dane alebo cla, najviac 20-tisíc eur
Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný alebo krajský súd 33 eur/35 eur
Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 331,50 eura/350 eur
Za žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci/nesprávnym úradným postupom 0/20 eur

Podpisy
Osvedčenie podpisu na listine 0,50 eura/1,50 eura
Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 3 eurá/5 eur

DISKUSIA K ČLÁNKU:

Pridať príspevok

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist