youtube
facebook

Aktuality

25.6.2012 Oznam o zasadnutí OZ

 25.06.2012

 Dňa 28.6.2012 o 17.30 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční riadne zasadnutie OZ 

Návrh programu:

§        Otvorenie, schválenie programu OZ

§        Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

§        Kontrola plnenia uznesenia

§        Informácia o činnosti OcÚ

§        Návrh Záverečného účtu za rok 2011

§        Stanovisko  hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu

§        Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok r. 2012

§        Prerokovanie Urbanisticko-architektonickej štúdie obnovy verejného priestranstva obce

§        Rôzne

§        Uznesenie

§        Záver

pozvanka_28_06_2012.pdf

21.02.2020 Zber použitého oleja
21 / 02 / 2020

21.02.2020 Zber použitého oleja

Naša obec zavádza bezplatný zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Bližšie informácie nájdete v priloženom obrázku.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist