youtube
facebook

Aktuality

23.8.2011 Výzva vlastníkom pozemkov

 23.08.2011

Obecný úrad v Hažíne na základe upozornenia občanov a pri kontrole dodržiavania platných všeobecne záväzných nariadení a zákonov zistil ich porušenie v oblasti životného prostredia.

Obecný úrad v Hažíne na základe upozornenia občanov a pri kontrole dodržiavania platných všeobecne záväzných nariadení a zákonov zistil ich porušenie v oblasti životného prostredia.

Vyzývame preto všetkých vlastníkov pozemkov v k.ú. Hažín, aby venovali počas vegetačného obdobia zvýšenú pozornosť odstraňovaniu buriny a zabezpečili kosenie trávnatých plôch do aj po začatí kvitnutia.
Každý je zo zákona povinný odstraňovaním burín z poľnohospodárskych, aj nepoľnohospodárskych pozemkov chrániť prirodzené funkcie pôdy, ktorá je jednou zo zložiek životného prostredia. Ide najmä o dodržiavanie §3 ods. 1 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Je to v súlade s § 23 zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade nepokosenia súkromného pozemku, môže byť vlastníkom uložená pokuta v zmysle platných právnych predpisov.

05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín
05 / 02 / 2020

05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín

V priebehu najbližších týždňov nám môžete poukázať 2% už Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Obecný športový klub Hažín v súlade so zákonom môže prijímať uvedené 2% a plánuje ich použiť na: rozvoj športu v obci zabezpečenie materiálno technického vybavenia realizáciu športov: futbal, tenis, volejbal, stolný tenis, nohejbal a iné


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist