youtube
facebook

Aktuality

14.6.2011 Potravinová pomoc

 14.06.2011

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii 

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. 

V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny

Poberatelia pomoci: 

deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;

deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;

obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;

deti v náhradnej rodinnej starostlivosti; 

fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke; 

osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie); 

poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku). 

Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg. Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg. Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc EÚ" a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie. Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín. 

Ako dostanem pomoc

Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom a potvrdením/rozhodnutím nasledovne:
- v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predlží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
- osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku;

Potvrdenia z úradu práce a rozhodnutia alebo potvrdenia o výške dôchodku je potrebné doniesť k nahliadnutiu na Obecný úrad, kde Vás zapíšeme do zoznamu. Potvrdenia si ponecháte a odovzdáte pri preberaní dodávky potravín zástupcovi charitatívnej organizácie.
Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín v  našej obci bude oznámené prostredníctvom miestneho rozhlasu.

05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín
05 / 02 / 2020

05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín

V priebehu najbližších týždňov nám môžete poukázať 2% už Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Obecný športový klub Hažín v súlade so zákonom môže prijímať uvedené 2% a plánuje ich použiť na: rozvoj športu v obci zabezpečenie materiálno technického vybavenia realizáciu športov: futbal, tenis, volejbal, stolný tenis, nohejbal a iné


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist