youtube
facebook

Aktuality

10.1.2011 Dôležité zmeny pri zbere komunálneho, separovaného odpadu

 10.01.2011

Vážení občania,
spoločnosť Fúra, ktorá v našej obci zabezpečuje zber komunálneho odpadu, separovaný zber a zber nebezpečného odpadu Vás chce informovať o zmenách, ktoré zaviedla na rok 2011.

 Každá domácnosť, ktorá zodpovedne pristupuje k separovanému zberu dostane od spoločnosti Fúra bezplatne dve jednorazové označené červené vrecia. Tieto jednorazové vrecia môžete v priebehu roka, v ktorýkoľvek vývozný deň vyložiť ku Vašej zbernej nádobe a pracovníci spoločnosti Fúra Vám odpad s vrecom odvezú bezplatne.

• V prípade, ak Vám vrecia nebudú postačovať, môžete si ľubovoľný počet týchto 120 l jednorazových označených vriec zakúpiť na obecnom úrade.

• Komunálny odpad, ktorý nebude uložený v tomto označenom vreci, alebo v odpadovej nádobe, Vám spoločnosť Fúra nevyvezie.

• Spoločnosť Vás chce upozorniť, že do komunálneho odpadu nepatrí stavebný odpad ako sú napr. tehly, kachličky a kamene a biologický odpad ako tráva, konáre či lístie.

• Z dôvodu zmien v zákonoch a z dôvodu zefektívnenia separovaného zberu, spoločnosť rozširuje separovaný zber o zber kovových obalov. Kovové obaly bude zbierať 2 x ročne spolu s tetrapakom. Medzi kovové obaly patria plechovky od alkoholických a nealkoholických nápojov, ktoré je potrebné zlisovať stlačením. Medzi tetrapak patria škatuľové obaly od džúsov, mlieka, ktoré tiež zlisujte stlačením. Papier sa bude zbierať samostatne 2 x ročne, 4 x ročne sklo a 7 x ročne PET fľaše. Do zmiešaných plastov, ktoré sa zbierajú 4 x ročne patria - plastové stoličky, obaly z drogérie a PET fľaše od nápojov. Pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1m, bez diskov spoločnosť zbiera dva krát ročne, zároveň 2 x ročne spoločnosť Fúra odvezie elektronický odpad, ktorý musí byť v celku s elektronickými časťami.

• Zber jednotlivých komodít, ako aj komunálneho odpadu vykonáva spoločnosť Fúra od skorého rána až do večerných hodín.
• Spoločnosť chce upozorniť, že bezplatný separovaný zber a likvidácia nebezpečných odpadov je len pre občanov obce. Žiada podnikateľské subjekty v obci /potraviny, pohostinstvá, pneuservisy...,/ ktoré chcú separovať, aby kontaktovali spoločnosť Fúra s.r.o. a dohodli si podmienky zberu. V opačnom prípade separovaný zber od podnikateľov nevykoná.

• Zber nebezpečného odpadu bude vykonaný 2 x ročne na mieste určenom obecným úradom v presne stanovenom čase. Môžete priniesť farby, lepidlá, žiarivky, batérie, akumulátory, obaly z farieb a pod. Každý takýto odpad musí byť v pôvodnom balení. Pri odovzdávaní nebezpečného odpadu je občan zo zákona povinný predložiť občiansky preukaz.

zmeny platia od začiatku roka 2011 

21.02.2020 Zber použitého oleja
21 / 02 / 2020

21.02.2020 Zber použitého oleja

Naša obec zavádza bezplatný zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Bližšie informácie nájdete v priloženom obrázku.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist