youtube
facebook

Aktuality

27.12.2010 Ustanovujúce zasadnutie OZ

 27.12.2010

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hažín dňa 17.12.2010 boli odovzdané osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie MVDr. Mariánom Mikulom

Po prečítaní správy predsedu miestnej volebnej komisie o v´ýsledkoch volieb, ktoré sa konali dňa 27.11.2010 nasledovalo zloženie sľubu starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia starostkou.
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Novozvolený starosta sľub potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste. Sľub poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Znenie sľubu poslanca: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Poslanci skladali sľub podpisom pod text sľubu, ktorý bol napísaný na osobitnom liste a pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.
Ďalším bodom zasadnutia bolo vystúpenie novozvolenej starostky obce Ing. Marianny Šimkovej.

Po vystúpení nasledovala voľba mandátovej komisie v zložení: 
predseda komisie: Amália Rosolová
člen: Ing. Juraj Köszegy
člen: Mgr. Marek Hrdinský

Návrhová komisia v zložení:
Ing. Anton Čech
Viera Fabianová


Mandátová komisia skonštatovala po preskúmaní zápisnice, že výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Hažín na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva boli potvrdené.

Za zástupcu obce bola určená starostkou obce Amália Rosolová.

Návrhová komisia predniesla uznesenie z ustanovujúcej schôdze OZ.

Foto zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia:

Slávnostné zastupiteľstvo

Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
Slávnostné zastupiteľstvo
05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín
05 / 02 / 2020

05.02.2020 Informácie o poukázaní 2% daní pre OŠK Hažín

V priebehu najbližších týždňov nám môžete poukázať 2% už Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Obecný športový klub Hažín v súlade so zákonom môže prijímať uvedené 2% a plánuje ich použiť na: rozvoj športu v obci zabezpečenie materiálno technického vybavenia realizáciu športov: futbal, tenis, volejbal, stolný tenis, nohejbal a iné


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist