youtube
facebook

Aktuality

27.9.2010 Komunálne voľby v obci Hažín - informácie

 27.09.2010

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Voľby do orgánov samosprávy obce Hažín, komunálne voľby sa uskutočnia na základe zákona č. 346/1990

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Voľby do orgánov samosprávy obce Hažín, komunálne voľby sa uskutočnia na základe zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v sobotu 27. novembra 2010. Na úrovni obce sa bude voliť starosta na plný úväzok a poslanci obecného zastupiteľstva.

VOLEBNÉ OBVODY
Pre účely volieb poslancov do obecného zastupiteľstva obce Hažín bol vytvorený 1 volebný obvod. Počet volených poslancov vo volebnom obvode je 5 poslancov.
Pre voľby starostu obce tvorí obec Hažín jeden jednomandátový volebný obvod.

KANDIDÁTNE LISTINY
Každý kandidát za poslanca obecného zastupiteľstva, ako aj kandidát za starostu obce musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov . Kandidát musí mať trvalý pobyt v obci Hažín.

ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
Kandidátnu listinu je treba doručiť v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi volebnej komisie, a to do 3. októbra 2010.( 55 dní pred dňom komunálnych volieb)

ÚRADNÉ HODINY NA ODOVZDANIE
Po- Stv. 8.00-12.00 13.00-16.00 hod.
Pia- 8.00-12.00
V iný termín na základe tel. dohody so zapisovateľkou.

ZAPISOVATEĽKA VOLEBNEJ KOMISIE
Mgr. Martina Vargová
Hažín 49

mail: obechazin@gmail.com


DELEGOVANIE ČLENOV DO KOMISIE
Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátne listiny najneskôr do 3. októbra 2010.

Oznamujeme, že mimo úradných hodín na Obecnom úrade v Hažíne delegovanie zástupcov do miestnej volebnej komisie je možné odovzdať na adrese:

Hažín 49
Mgr. Martina Vargová - zapisovateľka

Ing. Marianna Šimková
starostka obce

v Hažíne, dňa 27.9.2010


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 12:00

Video o obci Hažín

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Počasie

Obec Hažín

Počasie Hažín - Svieti.com

Zlatý ERB

ROK 2018- 5. miesto

Darujte im domov


Anketa

Počítadlo návštev

TOPlist